De Vreedzame School

Veiligheid is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen in je omgeving en om tot goede prestaties te kunnen komen. We besteden daar dan ook zeer specifiek aandacht aan. Wij werken met 'De Vreedzame School', een programma dat kinderen opvoedt tot democratische burger(tje)s. Met z’n allen, team, ouders en kinderen dragen we zorg voor een veilige en democratische schoolomgeving. Binnen dit programma is veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en voor de goede sfeer onderling, in de groep en op school. We moeten daar met z’n allen aan werken. Bij de invoering van dit programma, dat in totaal 2 jaar heeft geduurd, zijn we begeleid door medewerkers van de CED groep. De Vreedzame School is tevens een door de minister goedgekeurd anti-pest programma. Op onderstaande foto ziet u de kinderen uit groep 7&8 die zijn opgeleid tot mediator. Het certificaat hebben zij in hun hand. Zij helpen leeftijdsgenoten bij het oplossen van ruzies.