Leerlingenraad

In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij vergaderen met de directeur over leerlingaangelegenheden. Dit gebeurt ongeveer 6 keer per jaar. 

Voor dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:

  • Shanisha (5a)
  • Suse (5b)
  • Viktor (6a)
  • Christiaan (6/7b)
  • Dawn (7a)
  • Nordin (8a) Notulist
  • Daniël (8b) Voorzitter