Ouderraad

Wat doet de ouderraad zoal?
We doen de extra dingen waar leraren veelal niet aan toe komen. De feestelijkheden rondom gelegenheden als Sinterklaas, Kerst en Pasen organiseren, bijvoorbeeld. Zaken regelen rondom de sportdag en rondom excursies. Het jaarlijkse afscheid van groep 8 (eindvoorstelling en feest) helpen vormgeven. Andere zaken waarbij hulp van ouders nodig is, zoals de projectweek, het ophalen van oud papier en de luizencontrole worden ook vanuit de ouderraad ondersteund.

Voor iedere schoolactiviteit wordt een projectgroepje samengesteld dat de organisatie en/of de begeleiding van die dag op zich neemt. Leden van de ouderraad steken soms dus zelf de handen uit de mouwen, soms begeleiden zij ouders bij activiteiten op school. De ouderraad bemoeit zich niet met het onderwijsbeleid van de school. Daar is de medezeggenschapsraad voor.

Rekeningnummers.

Overmaken ouderbijdrage: 
NL17 INGB 0002520162 ovv naam en groep

Overmaken schoolreis/schoolkamp: 
NL33 INGB 0006560409 ovv naam en groep

Wie zoeken wij?
Heeft u leuke ideeën om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken? Of bent u een organisatorisch talent? Wilt u meedenken in een projectgroepje en of waar nodig activiteiten coördineren? Dan zijn wij op zoek naar u! Voelt u zich niet aangetrokken tot de ouderraad maar zou u best wel eens een keertje willen helpen bij activiteiten? (denk aan één of twee keer per jaar) Dan willen wij ook graag met u in contact komen. Laat ons even weten waar uw belangstelling naar uit gaat en/of waar uw talenten liggen.

Help, hoeveel tijd gaat mij dat kosten?
Dat valt reuze mee. De leden van de ouderraad zitten een keer of 6 per jaar bij elkaar. Van 19.30 tot 21.00 uur ongeveer, meestal op een dinsdag, vergaderen wij op school. De data worden in het jaarrooster dat de kinderen meekrijgen voor het hele jaar tevoren ingepland. U kunt op de vergaderingen zelf aangeven aan welke activiteiten u mee kunt/wilt doen en hoeveel tijd u daarvoor beschikbaar heeft. Kom eens op snuffelstage bij een van onze vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar. 
Wanneer u geïnteresseerd bent en inderdaad eens wilt komen kijken, kunt u zich melden via het algemene mailadres: info@syncope.asg.nl .