Zorg

We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen hun hele schoolloopbaan door zo goed mogelijk. We doen dit aan de hand van methodegebonden toetsen, observaties en twee keer per jaar met de landelijk genormeerde Cito LVS toetsen. De resultaten van deze toetsen worden vastgelegd in ons geautomatiseerde leerlingvolg systeem.

Verantwoordelijk voor de zorg op school zijn de intern begeleiders, Bert Galesloot (bovenbouw) en Lynda Hoekstra (onderbouw). Zij begeleiden en ondersteunen leerkrachten en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. zoals kinderen met dyslexie, dyscalculie, vormen van autisme, etc. Daarbij kan ook de hulp van externe deskundigen worden ingeroepen via het ZAT (Zorg advies team). Als wij de noodzakelijke zorg niet kunnen bieden komen we terecht bij Passend Onderwijs Almere. Klik hier voor meer informatie.