Meerbegaafd

Aandacht voor meerpresteerders vinden we belangrijk! Kinderen die hoog scoren op de Cito LVS toesten, met name op het gebied van Rekenen en Begrijpend lezen, komen in aanmerking voor de plusgroepjes. Deze groepjes werken een keer per week o.l.v. onze intern begelieider aan speciale projecten, waar ze in de rest van de week in hun eigen groep aan verder kunnen werken.

Voor kinderen die hier niet genoeg aan hebben is aan onze school een bovenschoolse verrijkingsgroep verbonden, het Talentenlab. Deze leerlingen krijgen een dagdeel per week les van een speciale leerkracht. Het aanmelden van leerlingen voor het talentenlab gaat via de intern begeleider. Ons Talentenlab is tijdelijk gehuisvest in de Boventoon.