TSO & BSO

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met kindercentrum Liedjesland. De overblijf wordt verzorgd door 'Liedjesland' of 'Het Schatjes en Schoffiesparadijs'. Zij verzorgen zelf de gehele administratie van deze opvang. Wij verzoeken u dus met hen contact op te nemen indien u uw kind wilt laten overblijven.

Enkele praktische punten ten aanzien van het overblijven;

Liedjesland  (Smallsteps)

  • De kinderen blijven over op school onder begeleiding van de leidsters.
  • Brood en drinken nemen de kinderen zelf mee.
  • Tijdens de middagpauze is het kleuterplein (met het hek eromheen) gereserveerd voor de overblijf.

Het Schatjes en Schoffiesparadijs

  • De kinderen worden bij school opgehaald en blijven over in het gebouw van Het Schatjes en Schoffiesparadijs.
  • De lunch wordt geheel verzorgd.
  • Na de lunch kan er binnen gespeeld worden of buiten op het omheinde terrein.