Profiel

Veiligheid, Zelfstandigheid, Structuur, Rust en Creativiteit zijn onze sleutelwoorden. In ons onderwijs vinden we een goede leerkrachtinstructie met ruimte voor inbreng van de leerlingen van groot belang. Daarnaast hechten we aan het samen leren en werken van kinderen en aan een goede differentiatie, zodat zowel leerlingen die moeite hebben met de stof als leerlingen die meer aankunnen, aan hun trekken komen. Voor meerbegaafde kinderen hebben we aparte programma's.

We leren kinderen zelfstandig te werken en medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. We hebben daarom gekozen voor moderne methodes waar deze principes in terugkomen en we werken met taken door de hele school heen. Daarbij hechten we aan rust in de school. In de klassen, in de hallen en in de gangen moet goed gewerkt kunnen worden. Kinderen die zelfstandig werken, mogen namelijk ook op werkplekken in de hallen en gangen werken.

Creativiteit vind je o.a. terug in de leuze van onze school: "Syncope, de school waar muziek in zit!" We hebben ervoor gekozen muziek een extra accent te geven op onze school. We zijn een 123Zing school: in alle groepen wordt gezongen met de digibord methode 123Zing! Liedjes van deze tijd, voorgezongen op het Digibord en eventueel begeleid met onze eigen muziekinstrumenten. Daarnaast besteden we gedurende een maand extra aandacht aan muziek met ons muziekproject. Kinderen vanaf groep 5 kunnen lid worden van ons schoolkoor dat eens per week na schooltijd oefent.

In onze keuzecursus komen diverse creatieve en technische onderwerpen aan de orde, zoals b.v. banden plakken.

Link naar het meest recente inspectierapport, klik hier.